ILCA  / LASER

49er / 49fx / 29er

NACRA 17 / NACRA 15